1Mobile Market

1Mobile Market6.8.0.1

Mục tải xuống này không còn nữa. Điều này có thể do chương trình ngừng hoạt động, vấn đề bảo mật hoặc lý do khác.

Bạn có thể tải các ứng dụng thay thế này xuống:

Sắp xếp thông qua sự điên rồ của Cửa hàng Google Play

Là một người dành nhiều thời gian để rà soát thông qua Cửa hàng Google Play, tôi có thể cho bạn biết rằng có một số lượng ứng dụng điên rồ và phần lớn là các bản sao phụ của các trò chơi phổ biến đang tìm kiếm tiền mặt.

1Mobile Market Lite cung cấp danh mục ứng dụng sẽ chuyển qua các ứng dụng của Google Play và hiển thị chúng trong menu dễ điều hướng.

Ngoài ra còn có các đề xuất ứng dụng từ những người ở 1Mobile.

Một số danh sách được sắp xếp cần phải được cập nhật, nhưng tổng thể nó hoạt động như một cách phù hợp để tìm ứng dụng mới.

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Ứng dụng được phân tách theo danh mục hữu ích
  • Ứng dụng được sắp xếp
  • Quảng cáo tối thiểu
  • Cho bạn biết ứng dụng nào cần được cập nhật

NHƯỢC ĐIỂM

  • Một số trang và ứng dụng không hiển thị chính xác
  • Không phải tất cả các ứng dụng đều có sẵn trong Cửa hàng Google Play

Tốt
7

Là một người dành nhiều thời gian để rà soát thông qua Cửa hàng Google Play, tôi có thể cho bạn biết rằng có một số lượng ứng dụng điên rồ và phần lớn là các bản sao phụ của các trò chơi phổ biến đang tìm kiếm tiền mặt.

1Mobile Market Lite cung cấp danh mục ứng dụng sẽ chuyển qua các ứng dụng của Google Play và hiển thị chúng trong menu dễ điều hướng.

Ngoài ra còn có các đề xuất ứng dụng từ những người ở 1Mobile.

Một số danh sách được sắp xếp cần phải được cập nhật, nhưng tổng thể nó hoạt động như một cách phù hợp để tìm ứng dụng mới.

Được tải nhiều nhất Tiện ích và Công cụ cho android

Đánh giá của người dùng về 1Mobile Market

×